Matthias Senkel, Uwe Johnson-Förderpreisträger 2013